CDA spuugt vuur, raad vat geen vlam

Nieuwkoop – Grote stappen, gauw thuis, was het credo bij de meningsvormende raad (2)  van donderdag 16 februari.

Een technische aanpassing van het kwijtscheldingsbeleid, een begrotingswijziging van de RDOG, de gevolgen van de decembercirculaire en een zienswijze op een Kadernota, vond de raad de discussie niet waard.

Bij het Jaarverslag van de Griffie vielen alle partijen bijna over elkaar vanwege de vele complimentjes aan de griffie. Bloemen bleven uit, het bleef bij woorden.

Alleen het foutje met het al dan niet opzeggen van het huurcontract van de gemeentewerf locatie, leverde een half uurtje vuurspugen van het CDA op. Geen enkele partij wenste in te gaan op de boze inbreng van het CDA. Een duur leermomentje, zo noemde vrijwel iedereen het. Niet wethouder Elkhuizen, maar burgemeester Buijserd met gemeentesecretaris Slooters schoven aan tafel voor de verantwoording. ‘Het is onze bestuurlijke verantwoordelijkheid,’zo legde Buijserd uit.

Nick Draper (CDA) had graag Elkhuizen ter verantwoording willen roepen. Daarnaast noemde hij het een schadepost van 500.000 euro. Buijserd weerlegde dat en zei dat het om 120.000 euro ging. (4,61 euro per inwoner- red)