CDA van coalitie naar oppositie

Nieuwkoop – Het vertrek van wethouder Veninga (CDA) is aanleiding voor een wisseling in de coalitie. Het leidt tevens tot een vertrouwensbreuk.

De coalitiepartijen (SBN, D66 en CdA) hebben, volgens SBN en D66  intensief overleg gevoerd over de mogelijkheden om de vacature in te vullen die ontstaat door het vertrek van Trudy Veninga.

SBN en D66 hebben diverse gesprekken gevoerd met het CDA, waaronder een gesprek met de voorgedragen CDA kandidaat op 23 augustus. Deze gesprekken leidden niet tot overeenstemming. Het was lastig dat het CDA slechts één kandidaat wilde voordragen. SBN en D66 hebben daarom uiteindelijk andere opties verkend, waarbij ook rekening werd gehouden met de uitslag van de laatste gemeenteraadsverkiezing. Daarbij is gebleken dat Paul Platen, op dit moment voorzitter van de VVD-fractie, bereid is om het wethouderschap op zich te nemen. De VVD is bereid tot collegedeelname met inachtneming van een aantal punten waarop zij in de resterende periode resultaten wil bereiken.

In het AD van 30 augustus laat de fractievoorzitter van het CDA zich heel boos uit, omdat SBN en D66 er niet met het CDA uitkomen.

SBN en D66 betreuren dat het vertrek van Trudy Veninga tot gevolg heeft dat er een onverwacht einde komt aan een tot nu toe succesvolle coalitie, maar hebben gemeend dat het het meest in het belang van de gemeente en de inwoners is om te kiezen voor een kandidaat die de gemeente en de belangrijkste dossiers al goed kent. SBN en D66 zijn blij met de bereidheid van de VVD om deze kandidaat te leveren en tot de coalitie toe te treden.

Aan de gemeenteraad zal voorgesteld worden om Paul Platen per 15 september 2016 te benoemen tot wethouder van de gemeente Nieuwkoop. De kans is vervolgens groot dat op die opengevallen plaats Tom de Kleer als jongste raadslid plaats gaat nemen.

‘Nieuwkoop verdient een wethouder die de samenleving goed kent en snel resultaten kan boeken.  Er wachten de nieuwe wethouder op korte termijn forse opgaven, met de voorbereiding van verschillende bestemmingsplannen en de nodige uitdagingen rond het dossier werk en inkomen en de sociale werkvoorziening. De inwerktijd in deze dossiers is vrijwel nihil. Daarom hebben SBN en D66 een voorkeur voor een kandidaat met kennis van de lokale omstandigheden.’