CDA wil aandacht armoedebeleid

Nieuwkoop – Is het huidige armoedebeleid nog wel in overeenstemming met onze huidige samenleving? vroeg Nicolette Oosterhof, fractievoorzitter van het CDA, zich af tijdens de behandeling van de begroting.

De laatste bijstelling van het armoedebeleid van de gemeente is van voor 2010, terwijl er wel veel is veranderd in de afgelopen jaren. Genoeg geld hebben voor alle dingen die je nodig hebt is niet vanzelfsprekend, en daar moet aandacht voor zijn, volgens het CDA.

De wet op de bijzondere bijstand regelt dat mensen onder de armoedegrens extra ondersteuning kunnen aanvragen bij de gemeente voor belangrijke, maar dure aankopen. Voor leerlingen in het onderwijs is dat bijvoorbeeld een laptop of een schooltas. Volgens Oosterhof moeten deze mogelijkheden nog beter toegankelijk zijn. Zij verwees hierbij naar de Gemeente Amsterdam, waar een website alle mogelijkheden laagdrempelig laat zien, en het makkelijk maakt om aan te vragen.
Daarnaast kunnen nieuwe mogelijkheden worden toegevoegd aan het armoedebeleid van de gemeente. “Denk bijvoorbeeld aan een financiële ondersteuning voor de bijles van jongeren boven de 18 jaar die dat anders niet kunnen krijgen omdat het te duur is. Maar wellicht oudere in deze doelgroep die in de toekomst gebruik willen maken van zorg via een tablet zouden ondersteuning kunnen hebben bij het afsluiten van een internet abonnement. Wij denken dat dit soort mogelijkheden moeten worden bekeken” aldus Oosterhof. Volgens het CDA zou een nieuw armoedebeleid moeten leiden tot meer gelijke kansen en mogelijkheden om te blijven deelnemen aan de veranderende samenleving.

In reactie gaf wethouder Veninga aan dat daar de tijd wel rijp voor is. ´Het is inderdaad al weer even geleden dat we het minimabeleid onder de loep gehouden hebben. Bij de schuldhulpverlening komt steeds meer in beeld, dat veelal de grootste problemen van langdurige armoede bij gezinnen met kinderen zit. Breder kijken naar meer aandachtspunten in de uitwerking die gepland staat voor 2017 zal zeker worden mee genomen. Een exact tijd traject kan ik niet geven.´