Code Oranje en onze Burri

Een nieuwe politieke beweging “Code Oranje” startte twee jaar gelden met veel raadsleden en burgemeesters als initiatiefnemers.

Code Oranje wil andere politieke besluitvorming. Ze willen juist de samenleving de politieke hete hangijzers laten bepalen, dat heet ’agenderen van onderop’. Pas als die geagendeerd zijn komen de standpunten aan de orde, waarna oplossingen worden bedacht.

Onze Burri was hier lokaal ook actief met Code Oranje, werkgroepjes aan de slag, en toen trok hij de stekker er uit. Jammer, anders dan hadden we nu in Raarmeer een partij erbij gehad.

Dan was het dossier Intratuin-Vomar geheel anders gelopen toch?

De samenleving stuurt de politieke agenda in het vervolg en dat is nieuw en anders, volgens Code Oranje. Het geeft ’andere energie’ en werpt een nieuw licht op de manier waarop problemen waar we ons druk over maken kunnen worden opgelost.

Maar wie beslist er nu eigenlijk? In mijn familie van de Oerans is dat toch het alpha mannetje.

Tja, begrijpelijk dat onze Burri afhaakte. In Raarmeer werken we van “buiten naar binnen”. Maar is dat wel zo goed? Vomar kwam van “buiten” en “binnen “had er geen antwoord op.

Gewoon ouderwets van boven af agenderen en zorgen voor kwaliteit is ook wel een aardige beweging.

Aapje