Collecte Hartstichting

Regio – De collecte voor de Hartstichting wordt dit jaar van 2 tot en met 8 april gehouden.

In de week van 2 tot en met 8 april komen de collectanten van de Hartstichting weer bij u aan de deur voor een bijdrage voor onderzoek, voorlichting en andere ondersteuning met betrekking tot hart- en vaatziekten.

De opbrengst van de collecte van vorig jaar in de kern Nieuwkoop was € 3022,63. Wij hopen deze opbrengst dit jaar met uw hulp zeker ook weer te halen. Alvast hartelijk dank voor uw gift!

Coördinatoren kern Nieuwkoop: Mieke Nieuwenhuijzen en Yolanda Jansen