College aan de drank

In Jip en Janneke taal en met een paar getekende portefeuillehouder legt Raarmeer uit dat de financiële handel en wandel klopt. En dat het eigenlijk wel lekker gaat.

Rekel
Het Raarmeerse Collegekwartet krijgt op een uitlegvel 3 items per persoon.

Guus lijkt op het plaatje de leeftijd van Tommie te hebben en benoemt Vivero&Driekoppenland, sluipverkeer en onkruidbestrijding. Paul benoemt wonen, werken en ondernemen. Annette (met dat tasje) heeft het ook over wonen en verder over scholen en een doorontwikkeling van de Wmo adviesraad. Frans geeft hoog op over het feit dat de OZB omlaag gaat en verder heeft hij het over wandelpaden&vaarroutes en de 350 jarige waterlinie.

Het zegt veel dat Guus het niet over vliegtuiglawaai heeft, dat Paul de ondernemerspeiling positief ziet. Annette heeft het niet over de chaos in de wereld van vrijwilligers en hulpverleners en Frans laat de (on)veiligheid ook voor wat het is, zegt wel dat OZB 7 euro daalt, maar laat achterwege dat Riool 22 en Afval 5 stijgt. Zijn we toch 20 euro duurder uit.

Het college is aan de drank geraakt. En eerlijk is eerlijk: het zijn wel half volle glazen.

Rekel