Controle op het water

Nieuwkoop – De politie en gemeente hebben op 16 en 17 juli een controle uitgevoerd op de Nieuwkoopse Plassen.

controleophetwater

De controle richtte zich met name op het aanwezig hebben van een vaarvergunning en het varen onder invloed van alcohol.
De gemeente Nieuwkoop bood schippers die niet over de juiste papieren beschikten de mogelijkheid om ter plekke een vaarvergunning aan te schaffen en zodoende een boete te ontlopen. Zeker 20 waterrecreanten bleken geen vergunning te kunnen overleggen en schaften er zodoende ter plekke één aan.
Op zaterdag 16 juli werd een 23-jarige Nieuwkoper aangehouden ter zake het varen onder invloed van alcohol. Nader onderzoek op het politiebureau wees uit dat hij daadwerkelijk te veel had gedronken om een boot te mogen besturen. De limiet van het alcoholgebruik als bestuurder van een boot is, net als op de weg, 220 UG/L ofwel 0,5 promille. Tegen de Nieuwkoper wordt proces-verbaal opgemaakt, waarna het openbaar ministerie zal beslissen over de strafmaat.
Enkele tientallen andere schippers werden gedurende beide dagen aan een blaastest onderworpen, maar bij hen bleek alles in orde. Ook werd de gebruiker van een snelle motorboot bekeurd voor het niet aanwezig hebben van een registratieteken.
De gemeente Nieuwkoop en de politie kijken terug op een geslaagde controle. In de zomerperiode zullen beide diensten met regelmaat toezicht houden op de Nieuwkoopse Plassen.