Crisis en Herstel met de omgeving van Raarmeer

Aapje heeft via de “ Link”  geluisterd naar een gedeelte van de Meningsvormende Raad omdat het om de omgeving zou gaan.  Ja dat is een belangrijk onderwerp, het gaat om mijn leefruimte.

Aapje

Mijn primaire reactie is dan ook blijf van mijn omgeving af , geen apenkool met mijn habitat.

De wethouder heeft een startnotitie geschreven om een visie en dan een plan te maken voor de omgeving.  Daar was iedereen het wel mee eens, want de notitie was te lang om te begrijpen. Maar Raarmeer heet niet voor niets zo, dus is er ook een rare bijdrage in de Raad.

De wethouder kon maar beter gaan experimenteren met de Crisis en Herstel wet in plaats van met de Omgevingswet. We zijn te vroeg aan het voorsorteren zonder dat we het ambitieniveau hebben besproken. Wie snapt dit nog?

Er is inderdaad Crisis in Raarmeer als iemand van de Raad college gaat geven aan zijn collega’s. Dat is geen meningsvorming maar manipulatief gedrag. Ik weet meer, dus ik heb hoe dan ook gelijk. Laten we het Herstel er maar op loslaten, gewoon de zaken zo bespreken dat een toehoorder het kan begrijpen.

Als die Omgevingswet inderdaad bedoeld is om de burger erbij te betrekken, volgens een participatie ladder dan is er nog een lange weg te gaan.

Aapje houdt wel van ladders maar klimt eigenlijk liever zelf omhoog. Ladders mogen van de Arbo alleen gebruikt worden met veel veiligheidsvoorzieningen. Aapje voelt zich niet veilig op die participatie ladder van Raarmeer met die raadselachtige raadsleden.

Aapje