De Buurt Bestuurt

Nieuwkoop – De Buurt Bestuurt is een manier van werken waarbij bewoners, in eerste instantie samen met onder andere politie en gemeentelijk toezicht, de veiligheid en leefbaarheid in de buurt met elkaar willen verbeteren.

gemeente-nieuwkoop

Burgemeester Frans Buijserd: “Bewoners weten het beste wat er speelt in de buurt. De Buurt Bestuurt verbetert het gevoel van veiligheid in de buurt en gaat daarmee verder dan bijvoorbeeld buurtpreventie. Daarnaast kunnen professionals veel leren van de inbreng van bewoners. Door bewoners te betrekken bij de veiligheid en leefbaarheid kun je buurtproblemen écht aanpakken en blijven wij de veiligste gemeente van de regio.”

Hoe werkt het?

Bewoners die actief mee willen doen vormen samen met veiligheidsmedewerkers een comité. De Buurt Bestuurt begint met een door het buurtcomité georganiseerde bijeenkomst waarin u aangeeft welke problemen spelen. Het buurtcomité stelt een top 3 op van de problemen die als eerste moeten worden aangepakt. Afhankelijk van de aangedragen problemen schuiven andere partijen aan, zoals bijvoorbeeld de woningcorporaties of jongerenwerkers. De bewoners pakken met ondersteuning van de professionals de problemen zelf aan.

Kan ik dit ook?

De Buurt Bestuurt is voor alle bewoners en professionals, ondernemers en andere instellingen in een buurt die zich betrokken voelen bij de veiligheid en leefbaarheid. Belangrijk is het buurtgevoel en een actieve bijdrage aan de eigen samenleving, in de eigen buurt, in de eigen straat.

Informatie en aanmelden

Het doel is om een pilot te starten met twee of drie buurten. Ziet u voor uw buurt mogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met Wendel van Genderen of Bart Buijks via telefoonnummer 14 0172. U kunt ook contact opnemen met uw wijkagent via 0900-8844.

Bron: gemeente Nieuwkoop