Deel Mantelzorgcompliment uit

Nieuwkoop – In de Nieuwkoopse dorpen helpen mensen elkaar. Daar past een compliment bij.

Samen organiseren ze leuke activiteiten, maar ook bij ziekte en beperkingen laten we elkaar niet in de steek. Het bieden van hulp aan familieleden of vrienden noemen we mantelzorg.

Een mantelzorger levert vaak een belangrijke bijdrage zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, activiteiten kunnen ondernemen en mee blijven doen in de samenleving.

Nieuwveense jeugd voor SV Kwiek in actie

Mantelzorgers maken vaak kosten. Om daarin enigszins tegemoet te komen heeft de gemeente een mogelijkheid om mantelzorgwaardering aan te vragen. Inwoners van de gemeente die mantelzorg ontvangen kunnen één keer per jaar deze mantelzorgwaardering aanvragen. Het bedrag van € 200,- dient u te besteden aan uw mantelzorger(s). U komt in aanmerking voor een toekenning wanneer er sprake is van zorg die langer dan drie maanden en meer dan acht uur per week door de mantelzorger gegeven wordt. Een mantelzorger is geen beroepskracht of vrijwilliger.

U kunt de mantelzorgwaardering aanvragen met het formulier dat u op de gemeentelijke website vindt. Na het insturen neemt een medewerker van het Wmo-loket contact met u op om een afspraak te maken voor een huisbezoek. Naar aanleiding van dit huisbezoek wordt besloten of u de mantelzorgwaardering ontvangt. Ook wordt dan besproken of u of uw mantelzorger behoefte heeft aan verdere ondersteuning.