Deskundigheid inhuren kost geld

Nieuwkoop – Voor de tweede helft van 2018, en voor 2019 en 2020, wordt een aantal activiteiten voorzien in het kader van de implementatie van de Omgevingswet en de omgevingsvisie. Deze vragen om een toereikend werkbudget.

De raad wordt 24 mei gevraagd in te stemmen met het onttrekken van middelen aan de daarvoor bestemde reserves. B&W stelt de raad voor € 30.000,- te onttrekken aan de Reserve Implementatie Omgevingswet voor inhuur externe deskundigheid in de periode 2018-2019 en de benodigde budgetten € 20.000 in 2018, € 60.000 in 2019, en € 20.000 in 2020 te onttrekken aan de Reserve Omgevingsvisie voor participatie voor de omgevingsvisie.