Diabetesmarkt Vijver-apotheek

Nieuwkoop – De Vijverhof apotheek houdt dinsdag 14 november een Diabetesmarkt. Of u nu wel of niet diabetes heeft, de Diabetesmarkt is voor iedereen interessant.

de vijver

Op de markt kunt u veel informatie krijgen over een gezonde leefstijl in het algemeen en diabetes in het bijzonder. De aanwezige zorgverleners zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden.

Voor wie is deze markt bestemd?

Voor mensen die belangstelling hebben voor een gezonde leefstijl in het algemeen en diabetes in het bijzonder / Voor mensen die een verhoogd risico op diabetes hebben, bijvoorbeeld mensen met overgewicht of mensen met een eerstegraads familielid met diabetes / Voor mensen met diabetes / Voor familieleden, vrienden en mantelzorgers van mensen met diabetes

Wat gebeurt er op de markt en wie zijn er op de mark aanwezig?

Glucosemeting, door de praktijkondersteuner / Bloeddrukmeting, door de praktijk-ondersteuner / Informatie over gezond bewegen, door de fysiotherapeut / Informatie over gezonde voeding, door de diëtist / Informatie over voetzorg, door de podotherapeut en/of pedicure / Informatie over de diabetestraining (de PRISMA training) door de praktijk-ondersteuner / Controle glucosemeter, door de apothekersassistente. (voor deze service dient u wel een afspraak te maken bij uw eigen apotheek)

Wie wat waar

Diabetesmarkt voor iedereen, dinsdag 14 november 2017 14:00 – 17:00 uur. Locatie: vergaderruimte tegenover de Vijverapotheek. Vijverhof 22, 2421VZ Nieuwkoop

U hoeft zich niet aan te melden. U kunt gewoon op de hierboven genoemde tijden binnenlopen.