Directeur Barnard van WSN naar Wageningen

Nieuwkoop – Annelies Barnard, directeur-bestuurder van Woningstichting Nieuwkoop (WSN), vertrekt per 1 januari 2018 naar De Woningstichting in Wageningen.

barnard

Tot 1 januari blijft Annelies Barnard gewoon bestuurder en het aanspreekpunt. Annelies Barnard: ’Ik heb de afgelopen vijf jaar met veel plezier bij WSN gewerkt. Een organisatie van betrokken medewerkers met een groot volkshuisvestelijk hart, die zich met passie inzetten voor alle huurders. Met veel voldoening heb ik de afgelopen jaren samen met onze partners gewerkt aan de volkshuisvestelijke opgave en de herijking van onze organisatie. Hierdoor hebben wij met elkaar een gezond financieel fundament voor de toekomst neergelegd, waarmee WSN haar maatschappelijke rol goed kan blijven uitvoeren.‘

De Raad van Commissarissen van WSN was blij met Barnard. ‘Het fundament voor de toekomst van WSN is onder leiding van Annelies Barnard weer stevig neergezet. Na een aantal jaren van “pas op de plaats” staat de organisatie er weer en is deze volop aan het investeren in nieuwbouw en groot onderhoud in de gemeente Nieuwkoop.’

De RvC gaat de komende maanden op zoek naar een opvolger voor Annelies Barnard. Een directeur-bestuurder die hart heeft voor de doelgroep, visie heeft en zich betrokken voelt bij Nieuwkoop.