Discussie die er niet was

Nieuwkoop – In het kader van de naderende begrotingsvergadering konden de raadsleden in de afgelopen week discussiëren over diverse onderwerpen.

Donderdag waren er in het kader van Ruimtelijk beheer 3 ingebrachte discussiepunten.

SBN wilde het hebben over de samenwerking tussen gemeente en waterschappen in verband met werkzaamheden aan wegen, kaden en dijken. Er kwam echter weinig discussie. Ambtenaar Dijkstra legde uit dat er regelmatig en goed overleg, waarbij beide partijen zich altijd flexibel opstellen. Als voorbeeld gaf hij de dijkversteviging in Nieuwkoop op. Enige puntje van kritiek brachten VVD en MPNPN naar voren: de communicatie moet beter.

GVVP

SBN wilde ook een discussie over het Gemeentelijk verkeer en vervoers plan. (GVVP). In relatie met de Omgevingsvisie zou het één of het ander juist eerder aangepakt moeten worden. Wethouder Veninga legde echter uit dat de herijking van de Structuurvisie een hamerstuk is in de volgende raadsvergadering. Dat stuk is een goede basis voor de omgevingsvisie en inmiddels is ook wel een aantal zaken in het GVVP geactualiseerd. Geen reden om nu de volgorde om te draaien en eerst het GVVP aan te pakken.

Glasvezellokkers

Vanuit de MPNPN is donderdag voorgesteld om 30.000 euro beschikbaar te stellen en daarmee te stimuleren dat iedereen in het buitengebied ook over snel internet moet beschikken.
Van Dobben vroeg zich af of daarmee het uiteindlijke doel van 60% deelname wordt gehaald. ‘Nu is er 26% deelname toezegging. Wordt dat 30/35% of leidt de inzet van 30 mille tot 60%?’
De raadsleden Dors, Zoet en Hardenberg zijn ambassadeurs voor het snelle internet in het buitengebied. Donderdag was Hardenberg voorzitter en hij kon eigenlijk nie tmeedoen in de discussie. Zoet (CDA) vroeg zich af of die 30 mille wel nodig was. Iedere nieuwe geregistreerde belangstellende is een nieuwe ambassadeur en maakt reclame voor nog meer aansluitingen, zo meende hij.
Ook opperde hij dat er meer via huis-aan-huis bezoek een wervingsactie meer resultaat zou hebben. Het werd een beetje lacherige discussie, waar men vooral op de publieke tribune van genoot.
Glasvezellokkers of Leon Glasvlegel waren al “koosnaampjes” die meteen bedacht werden.
V.d. Lee (D66) vond dat er eerst maar eens wat onderzoek gedaan moet worden en hij wil ook een eenduidig geluid vanuit de stakeholders komen.
In de raad van 30 juni zou er wel eens een motie over die 30 mille of een stimuleringsactie kunnen komen, maar het is uiterst onzeker of die motie het gaat halen. Eigenlijk net zo (on)zeker of er wel voldoende behoefte is aan snel internet in het buitengebied.