Discussie over kleinschalig

Nieuwkoop – Het college van B&W wil ruimte geven aan kleinschalige (particuliere) bouwinitiatieven. Donderdag 18 januari discussieerde de raad vooral over kleinschalig.

Om te bepalen in welke gevallen het wenselijk is om medewerking te verlenen aan een bouwinitiatief en welke voorwaarden daar aan verbonden zouden moeten worden is een startnotitie opgesteld en door de raad vastgesteld (op 9 maart 2017). In deze startnotitie zijn de te onderzoeken kaders bepaald; deze zijn inhoudelijk uitgewerkt in de “beleidsnotitie kleinschalige bouwinitiatieven”.
De meningen liepen nogal uiteen over wat nu eigenlijk kleinschalig is. SBN en D66 wilden zich flexibel opstellen en een ‘mooie mix’ omarmen. NN, CDA en SGP/CU voelen meer voor maximaal 3 woningen.
Op 1 februari wordt ook deze discussie nog eens dunnetjes over gedaan.