DNA, de bouwstenen van Nieuwkoop

Nieuwkoop – De afgelopen zomer heeft een groep van 13 personen gezocht naar het DNA profiel van het dorp Nieuwkoop. Dit heeft de groep gedaan onder leiding van bureau Fresh Forward en op verzoek van de gemeenteraad. De ‘DNA-groep’ biedt de gemeenteraad nu een boekje aan met daarin het DNA van het dorp Nieuwkoop, een visie op het dorp en een aantal concrete projectideeën om Nieuwkoop te versterken.

Werken vanuit de samenleving

Zowel het college als de gemeenteraad hebben de ambitie uitgesproken om het dorp Nieuwkoop uit te laten groeien tot een dorp met regionale uitstraling. Om die ontwikkeling te kunnen realiseren, is er met vertegenwoordigers uit de inwoners, horeca, toerisme, cultuur, onderwijs, ondernemers, ambacht, natuur en zorg een ‘DNA-groep’ gevormd. De groep volgde een intensief traject waarin zij antwoorden moesten vinden op de vragen: Wat is Nieuwkoop? Wat is goed, wat kan beter? Waar staan we voor en hoe we kunnen we het dorp beter bekend maken zonder dat het dorp haar identiteit verliest? De sessies leidden tot het DNA van Nieuwkoop en een visie op het dorp.

Wethouder Pietersen: ‘Ik ben trots op de inzet en resultaten van deze groep. Voor dit traject is gekozen om echt vanuit de samenleving te werken. Dus geen plannen vanuit de ambtelijke organisatie voorleggen, maar een groep meedenkers zelf tot concrete ideeën laten komen. Er zijn hele goede en leuke ideeën bedacht. Deze manier van werken sluit goed aan bij de wens om meer dorpsgericht te werken: gemeente, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken samen aan inspiratie om de leefbaarheid op fysiek en sociaal gebied te verbeteren en de betrokkenheid van inwoners bij de leefomgeving te vergroten.”

DNA als meetlat

De DNA-groep heeft inmiddels de visie op het dorp gebundeld in een klein boekje, dat wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Om te voorkomen dat het visiedocument DNA Nieuwkoop in de spreekwoordelijke bureaula verdwijnt, stelt het college aan de raad voor om het boekje als meetlat vast te stellen voor lopende en nieuwe initiatieven in het dorp Nieuwkoop. Dit betekent dat de gemeente ontwikkelingen en evenementen in het dorp naast het DNA en de visie legt en ontwikkelingen hierop laat aansluiten. Het college legt de raad ook haar beoordeling voor van de kansrijkheid van de projectideeën. Hierbij wordt een verband gelegd met de activiteiten van de  VON (Verenigde Ondernemers Nieuwkoop) en het NON (Netwerk Ontdek Nieuwkoop), zodat initiatieven elkaar kunnen versterken en Nieuwkoop echt op de regionale kaart wordt gezet! Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad het DNA kern Nieuwkoop tijdens de meningsvormend raadsvergadering op 8 december.

We houden inwoners, ondernemers en andere belangstellenden op de hoogte van toekomstige activiteiten die uit het DNA-project voortvloeien.