Dobruska delegatie naar Nieuwkoop

Nieuwkoop – De vriendschapsband met het Tsjechische stadje Dobruska wordt hechter en vooral creatiever.

Holl-Friends-ENG

Archieffoto van bezoek in 2015

Deze week komt er een gezelschap uit Dobruska (7.000 inwoners) naar Nieuwkoop om de vriendschappelijke band aan te halen.  Met de kern Ter Aar is voor de herindeling een stedenband geweest, maar na 2007 is die verbinding op bestuurlijk gebied wat weggezakt, omdat de Tsjechische bestuurders daar wat minder trek in hadden. Er waren en zijn nog steeds, wel banden met steden in Polen en Hongarije.
Een nieuwe burgemeester in Dobruska betekende ook een hernieuwde vriendschapsband. Burgemeester Frans Buijserd is al een paar keer naar Dobruska geweest en met hem uiteraard ook de leden van de werkgroep Dobruska. Nieuw in die groep zijn Anneke Zantboer en Ans Vianen. Naast de bestaande uitwisselingsactiviteiten hopen zij ook een kunstzinnige draai te kunnen maken.

Anneke Zantboer is op “haar”Aeresteijnschool met een kunstproject bezig en Ans Vianen heeft positieve ervaringen opgedaan met een uitwisseling in Dordrecht.
De bezoekjes van Ter Aarders/Langeraarders werden vaak rond festiviteiten (in na- en voorjaar) georganiseerd. De delegatie uit Dobruska komt eind augustus, tijdens de Langeraarse en beddenrace.

Maar er is meer te doen. De bestuurders (burgemeester Lžičař , de loco burgemeester, een ambtenaar en hun partners gaan vanaf 25 augustus woon en recreatie activiteiten bezoeken.  Een zestal kinderen van een zogeheten art-school komen met een begeleider naar Langeraar en worden  ondergebracht bij gastgezinnen. Zij gaan meedoen aan diverse creatieve projecten.
Globaal programma
Donderdagochtend 24 augustus
10.00 uur – Ontvangst in raadzaal gemeentehuis te Nieuwveen
13.00 uur – Bezoek aan Ruygeborg  in Nieuwkoop
·O.a uitleg Natuurmonumenten (Dirk Kunst en boswachter)
14.30 uur – Bezoek aan Zevensprong
Uitleg TIP / TOP (Joost Bleijie)
16.00 uur Recreatieplannen bij Kampeerboerderij De Straat-Hof in Leimuiden
·Uitleg Poldershoppen Project (Aad Straathof)
18.00 uur – Eten met Rotary Ter Aar en een bezoek aan de Riga Ranch in Nieuwveen
Vrijdag 25 augustus
09.30 uur – Bezoek Aeresteijn in Langeraar
·Schilderen (kinderen)
10.30 uur – Locatie gemeentehuis Nieuwveen
Uitleg Woningbouwprojecten (ROG) (Volwassenen)
12.00 uur – Locatie De Eerste Aanleg Nieuwkoop
·Gesprek met Dorpsraad Langeraar en  Lunch
13.30 uur –  Bezichtiging Woningbouwprojecten Nieuwkoop (o.a. Zuidhoek)
17.00 uur – Receptie (ook voor inwoners) in Parola
Aansluitend maaltijd en om
18.45 uur – Beddenrace en bezoek kermis en Altior
Zaterdag 26 augustus
9.30 uur – Bezoek Reghthuystoren Nieuwkoop
10.30 uur – Lezing en presentatie in de Rank te Nieuwkoop
Lezing Haagse School (Ans Vianen)
Bezoek aan Reghthuys
Uitleg Reghthuys (Thea Alders)
12.30 uur – Varen met Blauw Jantje + Gids (Natuurmonumenten)
(inclusief lunchpakketten)
18.00 uur – Eten met college van B en W in De Watergeus
Zondag 27 augustus
Vertrek burgemeester Lžičař en zijn gezelschap.
De zes scholieren blijven nog tot woensdag 30 augustus om met school en gastgezinnen voor nog een aantal activiteiten.