Dominee Mager naar Rwanda

Zevenhoven – Ds. R. Mager en zijn vrouw zijn zondag vanuit de gereformeerde kerk in Woerdense Verlaat en de protestantse gemeente Zevenhoven uitgezonden naar Rwanda.

ds mager

Het echtpaar gaat namens de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) in Zuidwest-Rwanda werken. Ds. Mager wordt toeruster en trainer van voorgangers, zijn vrouw gaat als orthopedagoog met schoolkinderen werken.

In de uitzenddienst in Woerdense Verlaat ging ds. L. Krüger uit Rotterdam voor. De Schriftlezingen waren Jesaja 55:1-3, 10-13 en Openbaring 2:1-11, waarin de Heere Jezus zich richt tot de gemeente in Efeze.

Na de preek werd de uitzending verricht door GZB-directeur ds. J. Ouwehand en ds. Krüger, waarna de gemeente het echtpaar toezong. Ds. Mager diende eerder zeven jaar de gereformeerde kerk Woerdense Verlaat en de protestantse gemeente Zevenhoven.

Bron: Reformatorisch Dagblad