Donateurs Amandi nadert de tweehonderd

Kaag en Braassem – Na de werfactie van de afgelopen weken door de vrijwilligers van Hospice Amandi is het aantal vaste donateurs van het te bouwen terminaal tehuis opgelopen naar 180. Daarnaast waren er veel eenmalige giften en nog meer mondelinge toezeggingen de donateurskaart thuis in te vullen en op te sturen. De werfactie vond plaats bij diverse braderieën en evenementen in de gemeente.

Het hospice dat gebouwd gaat worden op de plek van de basisschool De Meerpaal in Nieuwe Wetering, is bedoeld voor terminaal zieke patiënten van de gemeente Kaag en Braassem die niet thuis kunnen blijven wonen. In het bijna-thuis-huis worden de bewoners verzorgd door dierbaren en vrijwilligers. De medische zorg blijft in handen van de eigen huisarts.
Voorzitter Wim Sleeuw van de Stichting Hospice Amandi was vaak op de braderieën aanwezig om de flyeren. ‘Vrijwel iedereen die ik sprak vindt de komst van het hospice een geweldig initiatief. Het leverde vaak hartverwarmende gesprekken op. We hebben in totaal ongeveer tweeduizend donateurskaarten uitgedeeld. De kaarten druppelen nu binnen, maar er moeten nog heel wat kaarten in huizen rondslingeren die op invulling wachten. Bij de exploitatie van het hospice gaan we uit van 600 vaste donateurs’.

Bouw

‘Overigens gaat het Amandi natuurlijk niet alleen om vaste donateurs voor de exploitatie, ook eenmalige giften, groot en klein, voor de bouw van het hospice zijn meer dan welkom. Er is al veel geld ingezameld, bij fondsen, bij het plaatselijk bedrijfsleven en bij allerlei gelegenheden. Maar we zijn er nog niet’, aldus huisarts Sleeuw.
‘Er is inmiddels 355.000 euro binnen, we hebben nog 195.000 euro nodig. Dat geld is bestemd voor de bouw van het hospice en de exploitatie van de eerste jaren. We hebben nog wat ijzers in het vuur, ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken. Het is nog steeds de bedoeling dat de bouw van het hospice dit najaar begint’.
Meer informatie op www.hospiceamandi.nl