Dorpsraad gepasseerd

Nieuwkoop/Langeraar – In de strijd tegen vliegtuiglawaai lijkt wethouder Elkhuizen niet alleen een koptelefoon, maar ook oogkleppen te hebben opgezet, want een dorpsraad voelt zich gepasseerd en schreef een (boze) brief.

koptelefoon

Door diverse publicaties en/of persberichten is de dorpsraad “Rondom de Plassen”op de hoogte gebracht van het bestaan en de doelstellingen van “Ik stem voor stilte”. In het artikel in het AD-Groene Hart wordt onder andere aangegeven dat het noodzakelijk is om de “krachten te bundelen”.

De dorpsraad vindt het opmerkelijk dat zij en hun vertegenwoordiger bij de ORS (Alfred Steenwinkel) schijnbaar door de gemeente Nieuwkoop minder serieus worden genomen en dat hun inbreng/inzet niet of nauwelijks op prijs wordt gesteld.

In een aantal brieven (aan de wethouder, het college en de gemeenteraad) wordt om opheldering gevraagd.

De dorpsraad schrijft o.a. ‘Het lijkt ons goed om ,wellicht ten overvloede, te melden dat de Vereniging Dorpsraad “Rondom de Plassen” zich op 25 september 2014 heeft aangemeld voor registratie als bewonersorganisatie bij de Omgevingsraad Schiphol(ORS). Op 30 september 2014 heeft de ORS onze registratie bevestigd. Als vervolgstap hebben wij een kiesman en tevens kandidaat-clustervertegenwoordiger ,in de persoon van de heer Alfred Steenwinkel, aangemeld. Helaas is de heer Steenwinkel niet gekozen als clustervertegenwoordiger doch blijft hij intensief betrokken bij de cluster Aalsmeerbaan Buitengebied. Wij hopen dat u ons, in de persoon van Alfred Steenwinkel, wilt gaan of blijven informeren over de eventuele stappen vanuit de gemeente Nieuwkoop en/of nieuwe ontwikkelingen rond het dossier “Schiphol”.’