Drechtbrug Leimuiden dicht 3-6 maart

De Drechtbrug bij Leimuiden is in het weekend van vrijdag 3 maart 21.00 uur tot maandag 6 maart 06.00 uur afgesloten voor al het verkeer. De provincie Zuid-Holland voert tijdens dit weekend (asfalt)werkzaamheden uit op de Drechtbrug.
Het vervangen van de brug is een ingrijpende operatie. De provincie voert de sloop en de bouw van de nieuwe brug gefaseerd uit. De eerste helft van de brug is in 2016 vervangen en op dit moment wordt gewerkt aan het tweede brugdeel. Na de weekendafsluiting zal het verkeer nog steeds op het oostelijk deel van de brug blijven rijden. Naar verwachting is de nieuwe Drechtbrug in april 2017 klaar. Hieraan voorafgaand zal er nog een weekendafsluiting plaatsvinden.

Nachtafsluitingen Drechtbrug
Naast de weekendafsluitingen is de Drechtbrug ook tijdens 2 nachten afgesloten. De nachtafsluitingen vinden plaats op dinsdag 14 maart van 20:00 uur tot woensdag 15 maart 05:00 uur en op woensdag 15 maart 20:00 uur tot donderdag 16 maart 05:00 uur. Na deze afsluiting zal het verkeer op de buitenste rijbanen van de brug rijden.

Omleidingsroute tijdens weekendafsluiting
Tijdens de weekend- en nachtafsluitingen is de N207 tussen de Vriezenweg en de Burgemeester Bakhuizenlaan (Leimuiden) afgesloten. Verkeer op de N207 richting Alphen aan den Rijn en A4 richting Schiphol wordt omgeleid via de A4. Volg hiervoor de gele omleidingsborden. Bovenstaande afsluitingen zijn afgestemd met onder andere de hulpdiensten en het ov-vervoersbedrijf. Het ov-bedrijf zal zelf haar reizigers informeren.

Werkzaamheden fietspad Leimuiden
In maart/april brengt de provincie Zuid-Holland ook voorbelasting (zakken zand) aan bij de voormalige kerk (hoek N207 – Stapenseastraat Leimuiden). Uiteindelijk wordt het fietspad verbreed naar 3.50 meter. De voorbelasting blijft circa 3 maanden liggen om te voorkomen dat het nieuwe fietspad in de toekomst verzakt. De verbreding van het fietspad staat los van de ontwikkelingen rondom het kruispunt Dokter Stapenseastraat-Burgemeester Bakuizenlaan, oftewel Passage Leimuiden.