Duurzaam schoolgebouw Ashram

Nieuwkoop – Het nieuwe schoolgebouw van het Ashram College wordt extra duurzaam, bijna energie neutraal. Dat kost de gemeente wel nog een extra investering van ruim vier ton.

geld

In een eerder stadium weigerde het bestuur van het Ashram om extra investeringen te doen. Met 412.000 euro heeft college van B&W de schoolbestuurders toch over de brug gekregen om het gebouw extra duurzaam te maken. Het college stelt de gemeenteraad binnenkort voor om dit bedrag hiervoor te bestemmen.

Het voorstel houdt in dat de gemeente een bedrag van € 412.000,- beschikbaar stelt aan het Ashram. Voor dit bedrag wordt het nieuwe schoolgebouw onder meer voorzien van triple glas, LED verlichting en 430m2 zonnepanelen. Hierdoor is het nieuwe schoolgebouw straks bijna energieneutraal. In de eerste zeven jaar na oplevering plaatst het Ashram op eigen kosten nog eens 200m2 zonnepanelen. Daarmee wordt het schoolgebouw helemaal energieneutraal. Dat betekent dat het nieuwe schoolgebouw gemiddeld in een jaar tijd evenveel energie opwekt als dat het gebouw verbruikt.

Verder is afgesproken dat het Ashram College alle lessen voor bewegingsonderwijs na oplevering van het nieuwe gebouw geeft in sporthal de Steupel. De huidige gymzaal aan de Iepenstraat 2 komt in eigendom van de gemeente en wordt gesloopt. Voor het perceel van het huidige schoolgebouw én de aanliggende gymzaal ontwikkelt de gemeente een woningbouwplan. Welk type woningen er komen, hoeveel en de verhouding koop-huur is op dit moment nog niet bekend.