Eén dozijn betaalbare huurhuizen

Nieuwkoop – Wethouder Paul Platen en directeur-bestuurder Annelies Barnard van Woningstichting Nieuwkoop (WSN) hebben op 30 november de overeenkomst voor de realisatie van 12 sociale (betaalbare) huurwoningen in het deelproject De Verwondering in Nieuwveen, ondertekend.

start huurhuizen verwondering

Wethouder Paul Platen geeft aan blij te zijn met deze ontwikkeling. “De Verwondering is een prachtig project met woningen voor alle doelgroepen. Naast vrije kavels en diverse soorten koopwoningen, bouwen we nu ook voor huurders. Dit sluit goed aan bij de grote vraag naar sociale huurwoningen in Nieuwkoop. Dat we hier nu gaan bouwen onderstreept de goede samenwerking die we hebben met de woningcorporaties in onze gemeente.”

Ook de WSN is blij met deze stap: “Het is goed dat er weer nieuwe sociale huurwoningen bijkomen in Nieuwveen. Zeker omdat onze collega Vestia geen nieuwe huurwoningen meer kan realiseren en deze wel hard nodig zijn.” aldus Annelies Barnard. Naar verwachting kan in het voorjaar van 2018 worden gestart met de bouw.

Het project bestaat uit twee rijen van zes (eengezins-) woningen met tuin. De woningen worden levensloopbestendig gebouwd. Zo zijn ze geschikt voor alle doelgroepen en eenvoudig aan te passen om een leven lang te blijven wonen. De woningen zijn zeer energiezuinig en worden gebouwd volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Vanaf eind 2018 verwacht WSN te starten met de verhuur. Geïnteresseerden kunnen zich alvast als woningzoekenden inschrijven op www.WoningnetHollandRijnland.nl.