Een nieuwe Vlinder, maar dan anders

Nieuwkoop – De gemeenteraad houdt op dinsdagavond 20 juni 2017 om 20.00 uur een extra meningsvormende raad over de locatiekeuzen van sporthal De Vlinder.

vlinder

Huidige locatie De Vlinder

In het gemeentehuis in Nieuwveen (Teylersplein 1) gaat het dinsdag 20 juni alleen maar over de locatiekeuze van sporthal De Vlinder in Ter Aar.

Na het opzeggen van het contract door de gemeente, volgde een “explosie” van meningen en opvattingen. De Vlinder moest blijven, Lyna (beheerder – red) moest blijven met haar gezellige café, niets en niemand mocht daar aankomen.

Niettemin legde de gemeente de bevolking van Ter Aar 3 alternatieven voor, omdat bij het nieuw te bouwen Integraal Kind Centrum (IKC) ook accommodatie nodig is. De informatie-bijeenkomst hierover werd druk bezocht en het lijkt te gaan tussen variant 2 en 3.

De eerste optie (behoud van de sporthal en renovatie) lijkt het vrijwel zeker niet te gaan halen.Toch blijven de dames Marisca en Mariëlle, met hun actiegroep (via facebook) strijden voor behoud (en renovatie) van De Vlinder.

In variant 2 komt er een nieuwe sporthal bij het IKC, samen met uitgebreide horecamogelijkheden waar jong en oud kunnen samenkomen om iets te eten of te drinken of om te socializen.

In variant 3 komt er ook een sporthal bij het IKC, maar met een kantine. Op de plek van de Vlinder, de entree van Ter Aar, zou dan ruimte moeten komen voor horeca.

Spagaat

Voor beide laatste varianten valt wat te zeggen. Een aantal mensen ziet het niet zitten dat er grootschalige horeca komt bij het IKC, alcohol in de buurt van jeugd….. Dan nog liever  alleen een (uitgebreide) kantine. Maar horeca op huidige locatie van De Vlinder wordt ook niet omarmd, aangezien andere horeca het ook niet goed doet in Ter Aar.

Wellicht dat het een poldervariant kan worden met sporthal en uitgebreide kantine bij IKC en bijvoorbeeld een woonzorgzone op de huidige Vlinderlocatie. (bouwstijl zoals de appartementsgebouwen aan de overzijde)

Er zal dinsdag 20 juni nog heel wat water door het Aarkanaal stromen, voordat men het eens wordt. Zodra er een concept-raadsbesluit is, wil men ruim twee weken later, op donderdag 6 juli een definitief standpunt innemen.

Inspreken

Voor insprekers is er in totaal 30 minuten tijd; bij meer dan 6 insprekers wordt hun spreektijd ingekort. Personen mogen maar 1x  inspreken (of bij de meningsvormende raad óf bij de besluitvormende raadsvergadering). Raadsleden stellen soms nog een vraag aan de inspreker maar gaan niet in discussie. U moet zich wel minimaal 8 uur voor de vergadering aanmelden via griffier@nieuwkoop.nl . Daarnaast nodigen raadsleden een aantal betrokkenen specifiek uit om mee te debatteren.