Eerste kievitsei in Giessenlanden

Het eerste kievitsei is de start van het weidevogelseizoen 2018. Op 14 maart is in de gemeente Giessenlanden in de provincie Zuid-Holland het eerste kievitsei van 2018 gevonden.

Deze vondst is om 18.14 uur gemeld bij LandschappenNL. Het ei is later op de avond gecontroleerd en er is vastgesteld dat het een vers ei is. De vinder is André Hornstra, vrijwilliger bij de Natuur en Vogelwacht Alblasserwaard. Het ei (uit een nest met één ei) is gevonden op een weiland in de polder Botersloot.

Aftrap van het Weidevogelseizoen
Met het vinden van dit kievitsei is het weidevogelseizoen 2018 begonnen. Vrijwilligers van de provinciale Landschapsbeheerstichtingen, de Bond van Friese Vogelwachten en de weidevogelcommissie Vanellus vanellus van stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied (SBNL), trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouwwerkzaamheden. De start van het weidevogelseizoen is later dan in voorgaande jaren vanwege de vorstperiode van eind februari/begin maart.