Eerste stap naar Omgevingswet

Nieuwkoop – Een nieuwe omgevingswet maakt omgevingsrecht eenvoudiger. De overheid bundelt de regels voor ruimtelijke projecten. In Nieuwkoop discussieerde de raad er donderdag 16 februari over.

Het ging om een Plan van Aanpak om de Omgevingswet te implementeren. Dat gaat via een pilot, een klankbordgroep, er zijn themagroepen en er moet voldoende participatie zijn. Wethouder Platen heeft er wel fiducie in. ‘Ik ga de uitdaging graag met u aan,’zei hij nadat hij een aantal vragen van de raadsleden had beantwoord.

Omgevingswet gaat in 2019 in

Op 1 juli 2015 heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met de Omgevingswet. Begin 2016 stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel. Daarna volgde direct de publicatie in het Staatsblad. Verder moet er een invoeringswet en een invoeringsbesluit komen. In 2017 en 2018 werkt het kabinet verder aan de Nationale Omgevingsvisie. De wet treedt in 2019 in werking.

De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wet bundelt bijvoorbeeld 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Het is belangrijk dat de overheid nu al begint met de voorbereidingen. Anders lukt het niet om de wet in 2019 goed in te laten gaan.

Daarom heeft het Rijk afspraken gemaakt over de invoering van de Omgevingswet. De afspraken zijn gemaakt met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen.