Energie uit natuurgebieden in de Zuid-Hollandse huiskamer

Zuid-Holland – Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, biovergister Ekodorp en Vermeulen Groep zorgen er in een unieke pilot voor dat huishoudens in Zuid-Holland deze zomer energie uit de natuur kunnen gebruiken. Distels en brandnetels uit weidevogelgebied worden omgezet in duurzame energie.

Het Zuid-Hollands Landschap beheert bijna 5000 hectare natuurgrond in de drukke en bebouwde provincie. Naast duinen, bossen en landgoederen beheert de stichting ook veel grasland waar weidevogels broeden. Ninouk Vermeer Regiohoofd Veenweiden van het Zuid-Hollands Landschap vertelt: ‘Om onze gebieden geschikt te houden voor weidevogels hanteren wij een latere maaidatum. Zo krijgen de jonge grutto’s en andere weidevogels de kans om veilig op te groeien. Dit betekent wel dat ook ongewenste gewassen zoals distels en brandnetels groeien in onze gebieden. Dat is niet overal kwalijk maar liever zien we de juiste balans tussen deze gewassen, gras voor de koeien én kruiden in het weiland. Distels en brandnetels zijn niet geschikt als hooi voor koeien en andere grazers, dus zijn we op zoek gegaan naar een andere bestemming. We kwamen uit bij de biovergister Ekodorp.’

Duurzame insteek

Vermeulen Groep was meteen enthousiast over deze duurzame insteek en sponsort het vervoer naar de biovergister. Zwiep Vermeulen van de Vermeulen Groep zegt: ‘Ons bedrijf is altijd bezig met innovatie in de infrastructuur, daarbij hebben we oog voor onze woon- en leefomgeving. We ondersteuning deze innovatieve pilot van harte. Over de vraag of wij het transport kosteloos wilde regelen, hoefde ik dan ook niet lang na te denken. Uiteraard doen we dat graag!’

Pilot

Deze zomer werken de drie partijen samen in een pilot waarbij wordt bekeken of de gewassen inderdaad geschikt zijn om effectief te vergisten en hoe dit logistiek goed te regelen is. Er wordt dit jaar ingezet op één gebied van het Zuid-Hollands Landschap in de Krimpenwaard. De partijen hopen dit volgend zomer uit te kunnen breiden.

Wilt u ons ook helpen met uw bedrijf?

We denken graag mee wat wij voor onze Groene Partners kunnen betekenen. Ieder partnership is een unieke samenwerking!