Er komen visvijvers in Noordse Dorp

Nieuwkoop – De gemeenteraad heeft donderdag 13 december groen licht gegeven aan het bestemmingsplan ‘Visvijver Ons Stekkie, Noordse Buurt’.

Het enige initiatief voor de Noordse Buurt dat het tot nu toe heeft gehaald is een plan voor visvijvers. Er zijn al veel initiatieven de revue gepasseerd en veelal afgewezen of ingetrokken, maar de plannen om visvijvers aan te leggen zijn goedgekeurd. Dat ging niet zonder slag of stoot, want de raad had er nog en pittige discussie over. Dat kwam vooral omdat er veel verzet uit de Noordse Buurt en dorpsraad De Koet komt. Daarnaast was D66 het niet eens met de beoordeling van het initiatief. Annette Pietersen: ‘Wie heeft daar nou goed naar gekeken? Is dat allemaal wel goed doorgerekend, want als dit uiteindelijk niet rendabel blijkt, zitten we over een tijdje met de gevolgen.’
Kees Hagenaars (NN) vond de plannen wel goed, maar had vernomen dat de locatiekeuze in de Noordse Buurt zelf, niet ideaal leek. Wethouder Elkhuizen legde uit dat er geen goede alternatieve locaties waren en dat de huidige keuze, de beste was.
De raadsleden en ook de wethouder waren overigens vol lof over de recent gehouden informatieve bijeenkomst, waarin initiatiefnemers en bezwaarmakers elkaar geïnformeerd hadden. ‘Er was een goede neutrale gespreksleider en iedereen is gehoord.’
Voor- en tegenstanders zijn het niet met elkaar eens geworden, maar er is wel overleg geweest. ‘Dat is een goed leermoment geweest,’zei Paul Platen (VVD) later.
Uiteindelijk stemden SGP/CU en D66 tegen het plan, maar een grote meerderheid was voorstander. Na nieuwjaar gaan de initiatiefnemers hard aan het werk om hun plannen verder uit te werken.