Ergotherapie helpt bij dagelijkse activiteiten

Nieuwkoop – De Ergotherapeut is een paramedicus die u leert zo optimaal en zelfstandig mogelijk dagelijkse handelingen en activiteiten uit te voeren in uw eigen woon-, leef- en werkomgeving.

ergo6

Sinds kort is bij Bakker & De Vos, Centrum voor bewegen en gezondheid, in Nieuwkoop Ergotherapeut Lisa Bosman werkzaam. Zij kan een belangrijke bijdrage leveren aan het zo lang mogelijk zelfstandig blijven leven van ouderen en mensen met een ziekte of beperking.

In haar werk richt ze zich vooral op uw dagelijkse activiteiten als deze door lichamelijke- of psychische problemen niet zo goed meer lukken. Ze geeft training, begeleiding, advies en instructie. Uw partner of andere naasten worden daarbij zoveel mogelijk betrokken. Ook de omgeving waar activiteiten plaatsvinden speelt een belangrijke rol. Een ergotherapiebehandeling vindt daarom vrijwel altijd bij u thuis of op de werkplek plaats.

De ergotherapeut begint altijd met het bespreken van uw problemen. Ergotherapie is immers zorg op maat en uw wensen en wat u belangrijk vindt staan daarbij voorop. Daarna wordt bekeken wat de beperkingen en mogelijkheden zijn. Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut soms ook met de betrokken arts, de fysiotherapeut of andere betrokkenen, zoals mantelzorgers of familieleden. Vervolgens worden, samen met u, doelen opgesteld en nagegaan hoe deze doelen bereikt kunnen worden. De ergotherapeut bedenkt oplossingen, trainingen en geeft advies. Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen of aanpassingen aan woon- of werkomgeving nodig.

Veel mensen kunnen baat hebben bij behandeling door de ergotherapeut, niet alleen als er sprake is van lichamelijke beperkingen maar ook bij dementie kan de ergotherapeut helpen. Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Meer weten over ergotherapie? Kijk dan op www.bakkerendevos.nl of maak een afspraak bij Bakker & De Vos via 0172-575261 of mail naar info@bakkerendevos.nl