Ergotherapie helpt, ook voor u

Nieuwkoop – Alweer ruim een jaar is ergotherapeut Lisa Bosman werkzaam bij Bakker & De Vos, Centrum voor bewegen en gezondheid, in Nieuwkoop. Zij helpt u om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven.

De ergotherapeut leert u zo optimaal mogelijk de dagelijkse handelingen en activiteiten uit te voeren in uw eigen woon-, leef- en werkomgeving en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en leven van ouderen en mensen met een lichamelijke ziekte of beperking. Ook bij mensen met dementie kan de ergotherapeut helpen en ondersteuning bieden voor de betrokken mantelzorgers.

In haar werk richt ze zich vooral op uw dagelijkse activiteiten als deze door lichamelijke- of psychische problemen niet zo goed meer lukken. Ze geeft training, begeleiding, advies en instructie. Uw partner of andere naasten worden daarbij zoveel mogelijk betrokken. Ook de omgeving waar activiteiten plaatsvinden speelt een belangrijke rol. Een ergotherapiebehandeling vindt daarom vrijwel altijd bij u thuis of op de werkplek plaats.

De ergotherapeut begint altijd met het bespreken van uw problemen. Ergotherapie is immers zorg op maat en uw wensen en wat u belangrijk vindt staan daarbij voorop. Daarna wordt bekeken wat de beperkingen en mogelijkheden zijn. Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut soms ook met de betrokken arts, de fysiotherapeut of andere betrokkenen, zoals mantelzorgers of familieleden. Vervolgens worden, samen met u, doelen opgesteld en nagegaan hoe deze doelen bereikt kunnen worden. De ergotherapeut bedenkt oplossingen, trainingen en geeft advies. Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen of aanpassingen aan woon- of werkomgeving nodig. Ook bij het aanvragen hiervan kan de ergotherapeut behulpzaam zijn.

Meer weten over ergotherapie? Kijk dan op www.bakkerendevos.nl , maak een afspraak bij Bakker & De Vos via 0172-575261 of mail naar info@bakkerendevos.nl