Ergotherapie, zowel thuis als op het werk

Nieuwkoop – De ergotherapeut helpt u om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen maar, en dat is veel minder bekend, kan daarnaast ook een belangrijke rol spelen op de werkplek.

Sinds anderhalf jaar is ergotherapeut Lisa Bosman werkzaam bij Bakker & De Vos, Centrum voor bewegen en gezondheid, in Nieuwkoop. Ze richt zich in haar werk vooral op uw dagelijkse activiteiten, in en rond het huis en in uw leefomgeving, als deze door lichamelijke- of psychische problemen niet zo goed meer lukken. Ze geeft training, begeleiding, advies en instructie. Uw partner of andere naasten worden daarbij zoveel mogelijk betrokken en in de meeste gevallen vindt de behandeling ook bij u thuis plaats..

Daarnaast kan ze ook een belangrijke rol spelen bij problemen op de werkvloer. Het gaat dan m.n. over de houding op het werk, de werkwijze, werkdruk en dergelijke. Ze werkt op dit gebied vaak samen met Bedrijfsfysiotherapeut Roeland Hoogendoorn. Samen worden werkplekonderzoeken uitgevoerd en in overleg met de mensen op de werkvloer wordt een plan gemaakt om risico’s te verminderen.

De ergotherapie behandeling begint altijd met het bespreken van uw problemen. Ergotherapie is immers zorg op maat en uw wensen en wat u belangrijk vindt staan daarbij voorop. Daarna wordt bekeken wat de beperkingen en mogelijkheden zijn. Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut soms ook met de betrokken arts, de fysiotherapeut of andere betrokkenen, zoals mantelzorgers of familieleden. Vervolgens worden, samen met u, doelen opgesteld en nagegaan hoe deze doelen bereikt kunnen worden. De ergotherapeut bedenkt oplossingen, geeft training en geeft advies. Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen of aanpassingen aan woon- of werkomgeving nodig. Ze helpt en bemiddelt ook bij het aanvragen hiervan bij de Gemeente of de Zorgverzekeraar.

Heeft u problemen thuis of op de werkvloer? Wellicht kan de ergotheerapeut iets voor u doen. Kijk dan op www.bakkerendevos.nl of maak een afspraak bij Bakker & De Vos via 0172-575261 of mail naar info@bakkerendevos.nl