Ervaringen met en van StBuNi

Nieuwkoop – De gemeenteraad wil zich via een oriënterende bijeenkomst op donderdag 16 maart  laten informeren over de ervaringen van Stibuni met de Nieuwkoopse sportclubs en andersom.

Deze bijeenkomst is op donderdag 16 maart 2017 om 20.00 uur in de kantine van RKSV Altior (Altiorplein 1, 2461 VT Langeraar).
Voor deze avond zijn de besturen van alle Nieuwkoopse voetbal-, hockey- en tennisverenigingen uitgenodigd. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Wilt u zich a.u.b. wel vooraf aanmelden bij de griffie? Het is voor ons prettig om te weten hoeveel mensen er komen. U kunt dit doen via de mail (griffier@nieuwkoop.nl); vermeld daarbij uw naam en het aantal personen waarmee u komt. U kunt ook bellen via 0172-521308.

Stibuni
De formele naam is Stichting Buitensportvoorzieningen Nieuwkoop. De stichting exploiteert onroerende zaken in het algemeen en sportaccommodaties in het bijzonder. Vertaald naar de praktijk en vastgelegd in verschillende overeenkomsten tussen de gemeente Nieuwkoop, de stichting en de voetbalverenigingen, is de stichting per 1 januari 2012 verantwoordelijk voor het beheer en de renovatie van de velden in de verschillende dorpskernen van de gemeente Nieuwkoop.
De opzet voor de avond ziet er vooralsnog als volgt uit:
Historie: Waarom is Stibuni opgericht
Stand van zaken: Stibuni en een aantal verenigingen vertellen over hun ervaringen
Toekomstbeeld:  Wat verwachten sportverenigingen, Stibuni en de gemeente van elkaar
Discussie met aanwezigen

Oriënterende bijeenkomst
‘Oriënterende bijeenkomst’ van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.