Expositie ‘Verdwenen voortgezet onderwijs’

Ter Aar – De nieuwe tentoonstelling in het Cultuur Historisch Museum Ter Aar gaat over het Verdwenen Voortgezet Onderwijs in Ter Aar.

onderwijs tar

Van 25-11-2017 t/m 25-02 2018 is deze expositie in het museum aan de Westkanaalweg 118 te bekijken.

De werkgroep film en foto heeft de expositie, die de naam “Verdwenen Voortgezet Onderwijs in Ter Aar” draagt, georganiseerd.
In de gemeente Ter Aar stonden twee scholen in de categorie lager beroepsonderwijs: De  RK. L(agere) H(uishoud- en N(ijverheids)O(nderwijs)-school ‘Maria Goretti’ in Langeraar en de RK. Lagere tuinbouwschool ‘Sint Valentijn’ in Papenveer.
Door verschillende oorzaken moesten deze scholen aan het einde van de vorige eeuw de deuren sluiten.
De expositie geeft een goed beeld van het onderwijs, de leerlingen en het lerarencorps van beide scholen.

Openingstijden: woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur