Extra aandacht taalontwikkeling

Nieuwkoop – In de meningsvormende raad van woensdag 15 juni wilde Joke van Boxtel (MPNPN) extra aandacht voor taalontwikkeling van statushouders.

In het kader van de naderende begrotingsvergadering (donderdag 30 juni) discussieerde de raad over diverse punten. Vanuit MPNPN kwam het verzoek om een plan met financiële onderbouwing om statushouders extra aandacht te geven bij hun taalontwikkeling.
Maar net als bij het onderwerp “betere onderbouwing uitbreiding Wmo-team” wilde de coalitiepartijen hier niet in meegaan.

Van Wijk (CDA) zei juist blij te zijn dat het college bezig is met een plan tegen laaggeletterdheid. ‘Dat moeten we eerst maar eens afwachten, nu al inhoudelijk bezig gaan, is te vroeg.’ Jacobs (D66) en Hendriks (SBN) wensten geen discussie. ‘Er gebeurt al genoeg, eerst maar eens afwachten.’

Van Buren (SGP/CU en Platen (VVD) namen ook genoegen met de uitleg van wethouder Pietersen dat deze problematiek in een totaalplan zal worden meegenomen.
Voorlopig dus gewoon (en geen extra) aandacht voor taalontwikkeling bij statushouders.