Extra algemene ledenvergadering IVN

Nieuwkoop – Het IVN heeft een nieuw bestuur nodig en daarom is er dinsdag 3 oktober een extra algemene ledenvergadering.

IVN

Deze vergadering vindt plaats in de Stal, gelegen in de heemtuin, Kennedylaan 33a te Nieuwkoop en begint om 20.00 uur.
De vergadering is een vervolg op de ALV van 31 januari en heeft maar 1 agendapunt: de verkiezing van een nieuw bestuur als opvolging van het interim-bestuur bestaande uit Hans Oostwouder, Harm Begeman en Ton Pieterse.
Inmiddels is de taak van penningmeester overgenomen door Ruud Hartog. Anneke Hudig is bereid gevonden om secretaris te worden.
Ruud Hartog en Anneke Hudig moeten nog officieel worden benoemd tot respectievelijk penningmeester en secretaris. Harm Begeman is bereid om (technisch) voorzitter (met een minimaal takenpakket) te worden tot de jaarvergadering in februari 2018. Hans Oostwouder en Ton Pieterse treden af per 3 oktober 2017.
Met Jaap Verlare erbij, is het bestuur weer compleet.
Vacature algemeen coördinator
Binnen de activiteitencommissie bestaat nog een vacature voor algemeen coördinator, samen met de IVN-gidsen verantwoordelijk voor de samenstelling van het jaarprogramma van de afdeling en tevens verantwoordelijk voor de PR rond deze activiteiten.
Kandidaten voor bovengenoemde functies kunnen zich met inachtneming van de bepalingen in de statuten, aanmelden via het secretariaat van de vereniging