Extra gelden voor Veilig Thuis

Nieuwkoop – Er zitten forse stijgingen aan te komen in de zorgsector. Onlangs gaf de burgemeester al aan dat er meer wordt uitgegeven aan Jeugdzorg. Donderdag lag er een verzoek in de raad om bijna een halve ton meer uit te geven aan Veilig Thuis.

vielig thuis

Veilig Thuis is het onderwerp van een subsidieverzoek van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) voor de meeruitgaven van Veilig Thuis in 2017 ter grootte van € 48.162,- .

Nadat de Inspecties voor de Gezondheidszorg en Jeugdzorg in onze regio Veilig Thuis een onvoldoende gaven in 2017 is er een Plan van Aanpak geschreven door Veilig Thuis in samenwerking met ambtenaren van de gemeente Leiden. De meerkosten voor de uitvoering hiervan worden verdeeld over de gemeenten in de regio op basis van een bedrag per inwoner (BPI). Het Nieuwkoops deel voor 2017 is € 48.162.

Er werd donderdag bijna een uur over gesproken.

Pien Schrama (NN) maakte zich zorgen. ‘Het zijn wel 19 gemeenten die ongeveer 30% gaan ophogen. Melden is dan één, maar daarna gaat de verdere zorg naar onze eigen sociale wijkteams.

Wethouder Annette Pietersen zei dat de samenwerking Veilig Thuis en Sociale Wijkteams nog niet volledig is uitgekristalliseerd. Het moet en kan beter, onder andere via de maatregel 1 Gezin 1 Plan 1 Regisseur.

Marco Oehlenschläger (D66): ‘Ik heb het idee dat we niet veel regie kunnen voeren. Hoe bent u er als wethouder bij betrokken?

Pietersen gaf aan dat zij als portefeuillehouder minimaal twee keer een rapportage hadden gekregen met een helder overzicht.

Nicolette Oosterhof (CDA) was bang dat extra overleg ten koste gaat van uren voor hulpverlening. Dat weerlegde Pietersen, want juist leidinggevenden (o.a. de coördinator van het CJG) worden naar veel overleggen gestuurd. Daarin wordt zo min mogelijk een beroep gedaan op de uitvoerende medewerkers.

Oosterhof wilde ook weten hoe de werkdruk van de sociale wijkteams verlaagt kan worden. Pietersen kon daarin meegeven dat het vooral ook een leerproces is. Bovendien was de vraag in het derde kwartaal wat afgenomen. Of dat blijvend is of een betere preventie ligt, kon ze niet aangeven, het wordt nog bekeken.

Pien Schrama (NN) bracht als discussiepunt “meer vinger aan de pols” in. Daat zit eigenlijk niemand op te wachten. Iedereen vond het wel een sympathieke gedachte, maar er zijn al zoveel cijfers. Marco Oehlenschläger (D66) vatte het samen: ‘Niet nog meer papier, een korte samenvatting op hoofdlijnen krijgen we al. Misschien op termijn eens in breder perspectief met mensen uit het werkveld een verkenning houden.

Daarna volgde nog een discussie over de ingewikkeldheid van de materie, maar daarmee werd het helemaal niet duidelijker.

Op 16 november passeert het stuk als hamerstuk. In ieder geval wat meer geld voor RDOG HM voor de meeruitgaven van Veilig Thuis in 2017.