Extra raad over detailhandel Ter Aar

Nieuwkoop – De gemeenteraad is nog niet klaar. Donderdag 13 december leek de laatste te zijn, maar er is nog werk aan de winkel. Het college presenteert dinsdag18 december de resultaten van de onderzoeken naar scenario C en D voor mogelijke vestiging Vomar supermarkt.

Supermarktketen Vomar is van plan een supermarkt te openen in Ter Aar. De ondernemer en de ontwikkelaar (Hoorne Vastgoed) zijn in principe van plan om deze winkel, samen met andere winkels, te openen achter de Intratuin. Zowel vanuit de gemeenteraad en college, ondernemers en een deel van de inwoners is aangegeven dat deze ontwikkeling niet gewenst is. In opdracht van de gemeenteraad zijn een aantal mogelijke scenario’s uitgewerkt om de (on)mogelijkheden voor de vestiging van de supermarkt in kaart te brengen. Op 18 oktober besloot de gemeenteraad dat twee van deze scenario’s verder uitgezocht moesten worden. Dit betrof de scenario’s waarbij de Vomar zich mogelijk kan vestigen in het huidige centrum van Ter Aar. Het college informeert de gemeenteraad op 18 december over de uitkomsten van deze onderzoeken tijdens een extra raadsbijeenkomst.

In oktober vier scenario’s aan de raad voorgelegd

De gemeenteraad kreeg in oktober vier scenario’s voorgelegd. Scenario A en B betrof een juridische  insteek, om de komst van de supermarkt achter de Intratuin op juridische gronden te voorkomen. Scenario C betekent de komst van een supermarkt in het centrum van Ter Aar op de huidige Vlinderlocatie met woningen en een horecagelegenheid. Totdat de winkel in het centrum klaar is, opent Vomar een tijdelijke supermarkt achter de Intratuin. Scenario D (voorstel vanuit de ondernemers) houdt in dat de Vomar zich wel in het centrum van Ter Aar vestigt, maar in plaats van op de Vlinderlocatie aan de andere kant van het centrum aan het Lindeplein. Ook in dit scenario zal sprake zijn van een tijdelijke supermarkt aan de Kerkweg.

Verdere uitwerking van twee scenario’s en presentatie resultaat

De gemeenteraad sprak de voorkeur uit voor scenario C, met de voorwaarde dat het college, samen met de ondernemers en Hoorne Vastgoed  de mogelijkheden van scenario D verder zou onderzoeken. Afgelopen weken is, in goede samenwerking, heel hard gewerkt om uitvoering te geven aan de uitwerking van beide scenario’s. Het college presenteert de uitkomsten van deze onderzoeksresultaten voor scenario C en D op dinsdag 18 december en informeert daarmee de raad. Deze bijeenkomst begint om 21.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen.