Fietspad van de baan

Nieuwkoop – Tijdens de behandeling van de Najaarsnota werd opgemerkt  dat het vrijliggende fietspad van Zevenhoven naar Ter Aar er niet komt. Niemand van de raad ageerde daar tegen. Sterker nog, er werd meteen ingezet op een veilig fietspad langs de Westkanaalweg.

fietspad
In een brief van 24 oktober heeft het college al aan de raad uitgelegd geen inspanningen meer te willen doen voor een vrijliggend fietspad. Na moeizaam overleg met de aanwonenden/eigenaren blijkt dat die niet van hun land af willen. De aanwonenden willen dat de gemeente wat doet aan de snelheid van de auto’s, een vrijliggend fietspad geeft die auto’s alleen maar vrij baan.
Onteigenen zou dan misschien nog kunnen, maar dat zijn meestal tijdrovende en kostbare procedures, waardoor het college de wens voor dat vrijliggende fietspad laat schieten.

Diverse raadsleden zien meteen mogelijkheden voor een fietspad langs de Westkanaalweg (stuk Vijfgatenbrug – Aardam) en er werd zelfs geopperd om het fietspad boven het water aan te leggen.
De initiatiefnemers van het vrijliggende fietspad Zevenhoven – Ter Aar hebben zich nog niet laten horen.