Fietspad vrij, los of aanliggend

Nieuwkoop – Het verkeer op de Zevenhovenseweg rijdt te hard. Een losliggend fietspad realiseren lijkt onmogelijk. De weg veiliger maken is een schrale optie.

2017-09-12_59b7b58dad75d_fietsclub_2

Voor een vrij liggend fietspad hebben zowel de provincie als de raad 1,5 miljoen euro gereserveerd. Omdat is gebleken dat aanwonenden niet willen meewerken (geen grond willen verkopen) lijkt het fietspad verder weg dan ooit. Onteigenen wil de gemeente (nog) niet. Het college wil voor 45 mille de chicanes weghalen en meer drempels aanleggen. De raad was het daar donderdag 14 december wel mee eens (‘Beter iets dan niets’) maar men wil meer inspanningen.

SBN kwam met een motie om nog één ultieme poging te ondernemen om wel overeenstemming met de aanwonenden te krijgen. Een motie zou echter na het college voorstel en een eventueel amendement in stemming komen. Na een schorsing werd de motie ingetrokken.

Een gezamenlijk amendement was er van NN, CDA, VVD, SGP/CU en Mur. Zij willen ook voor 45 mille de snelheidsbeperkende maatregelen, maar willen het geoormerkte geld behouden. Niet alleen dat van de gemeente, maar ook dat van de provincie. ‘Dat moeten we niet van de haak laten vallen.’ Dat betekent dat er meer onderzoek gedaan moet worden. Het fietspad kan wellicht ook op andere manieren gerealiseerd worden. Wethouder Elkhuizen zegde toe dat hij e.e.a. in gang gaat zetten.