Frictie in fractie SBN

Nieuwkoop – Leen Mur heeft Samen Beter Nieuwkoop (SBN) de rug toegekeerd. Vanaf heden is Leen Mur in de raad actief als onafhankelijk raadslid.

leenmur

De Nieuwveense Leen Mur heeft vrijdag 16 juni dat besluit genomen, omdat hij vindt dat de Nieuwveense belangen onvoldoende behartigd worden. Mur vindt dat hij als Nieuwvener in de SBN-fractie en gemeenteraad meer aan het woord moet kunnen komen als het om Nieuwveen gaat. ‘Er komen nog heel wat ontwikkelingen zoals Teylersplein (Rabobank), Teylerspark/Verwondering (woningbouw) en de WoZoZo van Nieuwveen. Daar heb ik als volksvertegenwoordiger vanuit Nieuwveen best een aardige kijk op en dat wil ik dan ook kenbaar maken. Dat lukt niet voldoende goed bij SBN en daarom trek ik mij terug uit die partij.’
Mur gaat verder als Fractie Mur en zal als eenmansfractie deze raadsperiode uitdienen, in maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

In mei 2011 verliet Mur de VVD omdat hij het niet eens was met het coalitie-akkoord. Tijdens de verkiezingen van 2014 besloot “De Onafhankelijke Liberaal” zich aan te sluiten bij SBN. SBN won in dat jaar de verkiezingen en kwam met maar liefst 6 zetels in de raad.
Tot 21 maart 2018 zijn dat er  nu dus nog 5, want Mur maakt aanspraak op zijn zetel.

SBN is wel om een reactie gevraagd, maar vooralsnog is die niet gegeven.