Fysiotherapie en vergoedingen in 2018

Nieuwkoop – Traditiegetrouw is het eind van het jaar weer de periode waarin de zorgverzekering voor het komende jaar gekozen dient te worden. Blijft u bij uw huidige verzekeraar of kiest u een andere?

ZV4

Omdat iedereen inmiddels het voorstel van de huidige zorgverzekeraar wel in huis heeft is het verstandig om te bekijken of er wel voldoende fysiotherapie in het AV pakket is opgenomen. Immers, de basisverzekering vergoedt fysiotherapie slechts voor een beperkt aantal ziektes of aandoeningen en dan ook meestal pas na de eerste 20 behandelingen. Daarnaast heeft u in de Basisverzekering ook nog te maken met het Eigen risico van €385,- in 2018.

Of uw fysiotherapiebehandelingen door de verzekeraar vergoed worden is dus in belangrijke mate afhankelijk van uw Aanvullende Verzekering (AV). Indien u de afgelopen jaren regelmatig fysiotherapie nodig heeft gehad, een risicovol- of zittend beroep heeft of als u intensief aan sport doet waarbij er een grotere kans is op blessures, dan is een goede AV geen overbodige luxe. Hetzelfde geldt als u een chronische ziekte heeft; een AV met ruime dekking vergoedt dan immers de eerste 20 behandelingen. Voor de vergoedingen uit de AV geldt geen Eigen risico! Let wel op en controleer of de dekking van uw AV nog wel bij u past! Veel verzekeraars hebben namelijk het aantal behandelingen in het AV pakket voor 2018 verminderd, vaak bij gelijkblijvende of hogere premie.

Indien u een laag inkomen heeft is het goed om te weten dat de Gemeente Nieuwkoop hiervoor afspraken heeft gemaakt met Zorg en Zekerheid. De Gemeente draagt dan bij in de kosten van de AV en u ontvangt een korting op de basisverzekering. Informatie over deze regeling kunt u opvragen bij de Gemeente.

Bakker & De Vos heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.

Meer informatie vindt u op www.bakkerendevos.nl of via ons telefoonnummer 0172-575261. Uiteraard kunt u ook even binnen lopen in ons centrum, Vijverhof 1, Nieuwkoop.