Gaande en komende leden monumentencommissie

Nieuwkoop – De monumentencommissie heeft een paar nieuwe gezichten.

Monumenten

Vlnr: Hans Koeleman, Hans van der Meulen, Peter v.d. Geest en Albert den Hertog

Hans van der Meulen en Hans Koeleman uit Ter Aar namen afscheid van de monumentencommissie. Burgemeester Frans Buijserd bedankte beide heren voor hun vele werk voor de monumentencommissie. Beiden geven aan: “Erg jammer om te stoppen, we hadden graag nog doorgegaan.” Peter van der Geest en Albert den Hartog volgen beide heren op.
De monumentencommissie zet zich in voor het behoud van monumenten. De afgelopen jaren inventariseerde de commissie het cultureel erfgoed in de gemeente. Dit was hard nodig; belangrijke objecten waren aan het verdwijnen. Met de inventarisatie zijn alle panden in de gemeente opnieuw in kaart gebracht en beoordeeld.

Hans Vermeulen: “In de acht jaar dat ik in de commissie zit, is er veel veranderd. De commissie heeft de laatste jaren veel meer een adviesrol gekregen. Dat is erg leuk. Mensen die een monumentaal pand kopen, hebben vaak veel vragen. Wat mag ik aanpassen, welke regels zijn er? In een persoonlijk gesprek geven wij tips hoe het pand zo aangepast kan worden dat het comfortabel is om in te wonen.” En dat dat geen overbodige luxe is, kan Albert den Hartog beamen. Hij bouwt de kerk in Zevenhoven om tot woonhuis. “Ik heb veel goede tips gekregen. En dat is nodig, op een gegeven moment weet je niet meer wat wel en niet kan. Fijn dat er dan hulp is.” De heer De Hartog gaat zijn eigen ervaringen met de commissie zelf ook gebruiken als nieuw lid.

Bron: gem Nieuwkoop