Gedonder in de raadszaal

Nieuwkoop – Een subsidie van 600.000 euro voor de hockeyvereniging leverde donderdag 30 november een verhitte discussie in de gemeenteraad.

hockey

Hockeyclub Nieuwkoop (HCN) moet een nieuw kunstgrasveld hebben, want het huidige veld is afgekeurd. Alle politieke partijen zijn wel van mening dat HCN geholpen moet worden, maar over de manier is men het erg oneens. Sterk pijnpunt is daarbij dat de grootste coalitiepartij SBN, de media al had opgezocht en al aan de buitenwereld bekendmaakte dat het een goede zaak zou zijn als HCN geholpen wordt met 6 ton subsidie.

Alleen Mariska van Buren (SGP/CU) waagde het om het rechtstreeks te benoemen als actie richting de gemeenteraadsverkiezingen. Dat wordt de SBN ontkend en Remco Hendriks zei er helemaal niks van te snappen. Hij zei juist trots te zijn dat Nieuwkoop en SBN zo veel geld willen investeren in de sport.

VVD, CDA en NN willen graag alternatieven zien. Draper (CDA) ‘Wij willen graag nog zeggenschap houden en met een subsidie kan dat niet, met een (renteloze) lening zou dat wel kunnen.’

De Kleer (VVD) sprak over “hapsnap” beleid zonder visie en trof een gevoelige snaar bij wethouder Elkhuizen. Die weerlegde meteen: ‘Ik heb u niet gehoord toen we Stibuni I zijn gestart met miljoenen subsidie, ik heb u niet gehoord toen we 1 ton structurele subsidie afspraken voor Aarweide, ik hoor u niet over de structurele 5 ton die we elk jaar bij De Wel moeten leggen.’

(Een lastige vergelijking en zeker als je het over bezoekersaantallen gaat hebben – red)

Schrama (NN) vroeg of een Tennisclub X nu ook mag aankloppen als de tennisvelden niet meer goed zijn en er geel geld is om te investeren. ‘Ja’, was het korte antwoord van Elkhuizen, maar hij voegde er wel aan toe dat tennisverenigingen veel meer velden hebben. ‘HCN heeft maar 1 veld.’

Kortom een verhitte discussie die ruim een uur duurde en waaraan voorzitter Arie van Wijk zijn handen vol aan had.

Penningmeester Diederik van HCN had met zijn voorzitter Pelser vooraf e.e.a. uitgelegd en vragen van de raad beantwoord. Ze waren blij dat alle fracties bij HCN op bezoek waren geweest en zijn van plan om de voorgestelde 6 ton op een aparte rekening te zetten t.b.v. het nieuwe kunstgrasveld. Daarnaast is men met Tennisvereniging Nieuwkoop in overleg. HCN mocht niet meedoen aan de discussie, maar achteraf legde Diederik uit dat een lening lastig voor de club zal zijn, omdat er dan niet gespaard kan worden voor een nieuw veld (het kunstgras is na 14 jaar aan vervanging toe).

Op 14 december komt dit subsidie voorstel in de besluitvormende raad. Naar verwachting komt er nog wel een motie of amendement, maar dat er 6 ton naar de HCN gaat, is vrijwel zeker.