Geen discussie over kleinschalig

Nieuwkoop – Het college van B&W wil ruimte geven aan kleinschalige (particuliere) bouwinitiatieven. Donderdag 18 januari discussieerde de raad vooral over kleinschalig en donderdag 2 februari wilden de coalitiepartijen er even niet mee over praten.

Het ging om een Beleidsnota, maar bij monde van Jan Hardenberg (VVD) werd gevraagd het voorstel van tafel te halen en het op een volgend moment wederom te bespreken. Dors van NN, Egberts van het CDA wilden dat eigenlijk wel en hadden al drie amendementen klaar liggen.
Om te bepalen in welke gevallen het wenselijk is om medewerking te verlenen aan een bouwinitiatief en welke voorwaarden daar aan verbonden zouden moeten worden is een startnotitie opgesteld en door de raad vastgesteld (op 9 maart 2017). In deze startnotitie zijn de te onderzoeken kaders bepaald; deze zijn inhoudelijk uitgewerkt in de “beleidsnotitie kleinschalige bouwinitiatieven”.
De meningen liepen 18 januari al uiteen over wat nu eigenlijk kleinschalig is. SBN en D66 wilden zich flexibel opstellen en een ‘mooie mix’ omarmen. NN, CDA en SGP/CU voelden meer voor maximaal 3 woningen.
Het verzoek van de VVD werd door SBN en D66 gesteund en kennelijk zijn deze partijen zelf ook nog aan het “broeden’ over meer flexibiliteit.
Hoe het ook zij, SBN, VD en D66 hebben een meerderheid en daarom werd het stuk ook van de agenda gehaald.