Geen fietspad, wel maatregelen

Nieuwkoop – Nu de aanleg van een vrijliggend fietspad naast de Zevenhovenseweg niet door lijkt te gaan heeft het college meteen al een alternatief. Donderdag 30 november bespreekt men dat in de gemeenteraadsvergadering.

fietspad

B&W stelt de gemeenteraad voor uit de Reserve Zevenhovenseweg een bedrag van € 45.000,- beschikbaar te stellen voor het treffen van verkeersmaatregelen op de Zevenhovenseweg. De Reserve Zevenhovenseweg wil het college in stand te houden voor verbeteringen in het fietsroutenetwerk en de naam van deze reserve zou gewijzigd moeten worden in “Reserve verbetering fietsverbindingen”.

Uit oogpunt van verkeersveiligheid wordt het wenselijk geacht langs de Zevenhovenseweg een vrij liggend fietspad aan te leggen. Zowel de provincie als de raad hadden hiervoor al 1,5 miljoen euro gereserveerd. Omdat uit de onderhandelingen met aanwonenden blijkt dat er geen medewerking is te verwachten o.a. aan de verkoop van de benodigde gronden en alternatieven naar ons oordeel niet haalbaar zijn, wil het college niet langer inzetten op een vrij liggend fietspad, maar wel op een aantal verkeerskundige aanpassingen op de weg.

Uit de pot van 1,5 miljoen (Reserve Zevenhovenseweg) wil het college € 45.000,- beschikbaar stellen voor verkeersmaatregelen op de Zevenhovenseweg. De Reserve wordt wel in stand te gehouden voor de financiering van verbeteringen in het fietsroutenetwerk in de hele gemeente.