Geen nieuw extra winkelcentrum in Ter Aar

Nieuwkoop – Er moet niet nog een (extra) winkelcentrum komen in Ter Aar. Dat moet je niet willen, aldus de Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (VON).

Er is belangstelling om op deze locatie ook een grote supermarkt te vestigen

De aanleiding van deze uitspraak, is de bestemming van de gronden rondom de vestiging van Intratuin in Ter Aar. (Dat gegeven is lange tijd onder de pet gehouden door (gemeente en gemeenteraad en er is nog steeds veel geheimzinnigheid rondom het totstandkomen van deze bestemming – red)

Het is echter nu mogelijk dat er bebouwing komt achter de Intratuin. Dit is een stuk voormalige tuinbouwgrond, eerder al aangekocht door Intratuin met een in 2013 verkregen bestemming voor detailhandel. In de beleving de VON is dat een bestemming voor detailhandel in de sfeer van tuinhout, gereedschappen, planten e.d.

Maar inmiddels is een ontwikkelaar voor dit terrein de interesse aan het peilen van enkele supermarkten. De ontwikkelaar heeft een omgevingsvergunning aangevraagd en verkregen voor twee commerciële ruimten.

De VON wordt aangesproken op hun visie over de ontwikkelingen voor de detailhandel en het levendig houden van de bestaande winkelcentra. Een zegsman: ‘Het beleid dat de V.O.N. voorstaat, komt neer op het versterken van de huidige winkelcentra en het niet bevorderen van nieuwe vestigingen buiten deze centra. Het terrein achter de Intratuin vormt geen bijdrage aan versterking van het winkelcentrum Ter Aar.

Naast het aantal dagelijkse bezoekers bij Intratuin moet je voor een of twee supermarkten rekenen op nog eens honderden verkeersbewegingen erbij! Dit geeft te veel druk op de verkeerssituatie en geeft overlast aan bewoners.’

De VON is van mening dat uitbreiding van het aantal supermarkten negatieve gevolgen zal hebben. Natuurlijk voor de huidige supermarkten, maar ook door het aantrekken van consumenten van buiten Nieuwkoop, dan wordt het verkeer op de Kerkweg nog meer gehinderd.

Door de verplaatsing van sporthal de Vlinder ligt er al een uitdaging om het Lindeplein opnieuw in te richten met een goede combinatie van winkels en horeca. Het moet een levendig plein worden. De VON wil zich vooral daarop richten.

Inmiddels is voor de kern Nieuwkoop, te weten het Dorpshart/Reghthuysplein en Kennedyplein, een onderzoek gestart naar het winkel bestand en gewenste ontwikkelingen. Daarbij worden ook de koopstromen onderzocht, waaronder de verhouding winkels en internet. Het onderzoek zal ook inzichten voor de andere winkelcentra opleveren. In dat kader is het nu niet gewenst voor het terrein achter de Intratuin een vergunning voor een supermarkt af te geven.

De VON heeft haar inzichten kenbaar gemaakt aan de gemeente. De gemeente is echter wel gebonden aan het bestemmingsplan, dat aangeeft dat er gebouwd mag worden. De VON roept op voor andere oplossingen voor dit stuk terrein dan het bouwen van één of twee supermarkten.

‘De VON is voor nieuwe ontwikkelingen maar wel op een juiste locatie, ‘ zo besluit een woordvoerder namens het bestuur van de Verenigde Ondernemers Nieuwkoop.