Geen rel in de raad

Nieuwkoop – ‘We zijn vergeten een vinkje te zetten en dat is een foutje,’gaf burgemeester Buijserd donderdagavond toe. Maar Buijserd zei ook dat er bij de provincie niet goed is opgelet en ook de media werd als boosdoener bestempeld.

Wethouder Elkhuizen

Vooraf waren de verwachtingen gespannen, het AD was er met een speciale reporter en zelfs TV West was er met een cameraploeg. Ze moesten urenlang wachten totdat de “rel in dop” besproken werd.

Het ging allemaal over het bestemmingsplan aan de Hollandse Kade (de plek waar wethouder Guus Elkhuizen woont). De wethouder woont op een woonboot in natuurgebied en wil in plaats daarvan een huis bouwen in hetzelfde gebied. Al in 2016 kreeg hij daar toestemming voor van de gemeente, maar in eerste instantie was de provincie het er niet mee eens.

Pas toen na overleg het beoogde woonperceel van de wethouder werd ingekrompen van 3000 naar 900 vierkante meter ging de provincie akkoord.

Burgemeester Buijserd zei dat het allemaal begonnen was tijdens de “smerige campagne” van de verkiezingen 2018. ‘Ook toen was al iemand bezig om de naam van Elkhuizen te bezoedelen en ook nu lijkt dat weer het geval. Vanuit de provincie heb ik de term “klokkenluider” horen vallen.’

De burgemeester wilde er niet al te veel op ingaan en zei dat het allemaal wel goed zou komen. ‘Het gaat wel over.’

Dat accepteerde de hele raad, maar alleen de VVD maakte zich bij monde van Tom de Kleer druk om deze kwestie. ‘Ik hoop niet dat we dit gaan bagatelliseren, want het gaat wel om wonen in kwetsbaar gebied,’ aldus raadslid De Kleer. Hij wilde ook weten of het bestemmingsplan voor de woning van de wethouder was aangepast als er geen commotie was geweest. Buijserd denkt van wel: ‘Het is een goed plan.’

Annette Pietersen (D66) zei dat de VVD de boel aan het opkloppen was en tikte gevoelig terug door te stellen dat er een VVD wethouder aan het bewind was geweest, tijdens een deel van deze procedure.

Middenin de natuur wonen op een supergrote kavel, kan echter jaloersmakend werken en de publieke opinie werkt anders. De raadsleden vonden het allemaal de discussie niet waard. Mariska van Buren-Gorissen (SGP/CU) vroeg of niks aan de hand was geweest als het niet om een bekende inwoner van de gemeente was gegaan. De burgemeester bevestigde dat.

De VVD besloot na een korte schorsing de zaak niet verder op te blazen. ‘Wij vinden dit een serieuze zaak en daar moeten we gepast mee omgaan. De zaak nu zo afdoen, vinden wij iets te gemakkelijk. Maar goed, we staan hierin alleen en we moeten wel verder.’

Op 13 december bespreekt de raad het voorstel over het bestemmingsplan in de besluitvormende raad. Er zal echter geen discussie meer zijn, want het is een hamerstuk.