Gekissebis over onderbouwing

Nieuwkoop – In de meningsvormende raad van woensdag 15 juni wilde de MPNPN discussiëren over het beschikbaar stellen van 120.000 euro. De coalitiepartijen deden niet mee.

Pien Schrama (MPNPN) bracht het discussiepunt in. ‘Hoe kan het zijn dat u 120.000 euro vraagt en er niet eens een fatsoenlijke onderbouwing bij zit?’
Donja Kooman (VVD) viel haar bij en wees op de motie die vorig jaar raadsbreed was aangenomen en waarin werd gesteld dat bedragen boven een ton goed onderbouwd dienen te zijn. Ook Mariska Van Buren (SGP/CU) vond dat er wel wat meer omschreven kon worden dan: “uitbreiding formatie Wmo-team”.

Remco Hendriks (SBN) vond dat echter helemaal niet nodig. ‘De wethouder heeft gewezen op een aantal zaken die niet of nog niet uitgevoerd kunnen worden en wij vinden dat reden genoeg om die 120.000 euro goed te keuren.’

Arie van Wijk (CDA) haalde zich de woede van Schrama op de hals door te stellen, dat als het CDA hier geen vragen over had gesteld, dat dat ook een discussie weinig zinvol was.

Die kwam er dan ook niet. Het werd een heen en weer gekissebis over wat nou een goede onderbouwing is.  De coalitiepartijen namen genoegen met de summiere onderbouwing. Wethouder Pietersen wees nog eens op een paar lijstjes, die de bezwaarmakende partijen zouden kunnen raadplegen. Ook wees zij, en eerder deed Draper (CDA) dat ook al, op het feit dat er erg zuinig formatie was ingekocht of gehuurd.

MPNPN, VVD en SGP/CU bleven echter ontevreden.