Geld voor bouwactiviteiten Nieuwveen

Nieuwveen – De raad had 30 november weinig moeite met beschikbaar stellen van gelden t.b.v. bouwactiviteiten in Nieuwveen.

Teylerspark 20 woningen

In de raadsvergadering van donderdag 14 december zullen deze punten waarschijnlijk geruisloos (één enkele hamerslag – red)

Nu het bestemmingsplan ter vaststelling is aangeboden aan de gemeenteraad moet er een grondexploitatie (grex) geopend worden voor het realiseren van de woningbouw ter plaatse van de Teylerspark te Nieuwveen. In de grondexploitatie worden vervolgens de kosten en opbrengsten verantwoord. Op de locatie worden 20 sociale huurwoningen inclusief bijkomende civiele werken gerealiseerd.

Voorbereidingskrediet

Ook werd er een voorbereidingskrediet voor Teylerspark 2 en naastliggend openbaar gebied gevraagd. (€ 200.000,-)