Geld voor recreatieve voorzieningen

Nieuwkoop – Het Beleid- en Beheer plan recreatieve voorzieningen werd in een vorige raadsvergadering aangehouden, omdat de stemmen staakten over een amendement. Donderdag 9 november stond het opnieuw op de agenda.

recreatie

Om het Beheer- en beleidsplan Recreatieve voorzieningen 2017-2021 vast te stellen was een meerderheid van de raad nodig. Een paar weken geleden staakten de stemmen bij het amendement van Nieuw Nieuwkoop (NN). Het werd 10 tegen 10 (raadslid Lyna kant was niet aanwezig – red)
Een amendement is een wijziging in een voorstel van het college en dient voor de besluitvorming over het agendapunt te zijn aangenomen of verworpen.
NN vindt dat de nota nauwelijks is aan te merken als een beleidsplan. Er is onvoldoende draagvlak van relevante partijen en de de nota is eigenlijk alleen een beĥeerplan, gebaseerd op een inventarisatie.
NN stelde in het amendement om alleen het beheergedeelte vast te
stellen en kennis te nemen van het beleidsgedeelte uit het Beleid- en Beĥeerplan. Later (in 2018) zou er dan een beleidsplan recreatieve voorzieningen moeten komen , met grotere betrokkenheid van relevante partijen.
De standpunten van de partijen waren echter niet gewijzigd en opnieuw stemden SBN, VVD en D66  als zijnde de coalitie tegen het amendement. Omdat 9 november  alle raadsleden aanwezig waren, waren er 11 stemmen tegen en dat was genoeg om het amendement niet te aanvaarden.
Het Beheer en Beleidsplan zelf werd aangenomen met 17 stemmen voor en alleen NN (4) was tegen.
Uiteindelijk betekent het dat er een Voorziening Recreatieve Voorzieningen wordt ingesteld waarin jaarlijks € 13.500,- wordt gestort en vanaf 2018 wordt jaarlijks een storting van € 14.000 gedaan in de Reserve Herwaardering Kapitaalgoederen.